Jan Frånlund: Elvárások, kihívások, eredmények – hogyan segít a karbantartás?

Az előadás elhangzott az EuroMaintenance 2012 konferencián (Belgrád, 2012.05.14-16.)

Jan Frånlund
Svéd Nemzeti Karbantartási Társaság, UTEK
Box 10231, 100 55 Stockholm, Sweden
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kivonat

Az előadás elmagyarázza a karbantartás funkcióját, hogy mindenki számára világossá váljék, miként járul hozzá a karbantartás a termelés rendelkezésreállásához, a profithoz, a versenyképességhez, munkabiztonsághoz, környezetvédelemhez, költséghatékonysághoz és a vállalati imázshoz.

Az előadás felsorol számos fontos részletet a karbantartási funkcióval kapcsolatos elvárásokról, kihívásokról, és a pozitív eredmények rengeteg aspektusáról. Továbbá szól arról, hogy milyen kommunikációs problémáik vannak a karbantartóknak a cég más funkcióival és cégen kívül is. Továbbá szól az eszközmenedzsment hatásáról, csakúgy, mint a szükséges kompetenciák fejlesztéséről. 

Kulcsszavak: karbantartás eredményei, a gazdasági nyelvhasználat, költséghatékonyság, termelékenység, ROMI, eszközmenedzsment

Itt az idő, most vagy soha!

A legtöbb karbantartási szakember számára nyilvánvaló, hogy minden erőfeszítésük és cselekedetük pozitívan járul hozzá a cégük sikeréhez. Sajnálatos módon azonban ez a tény már nem annyira nyilvánvaló a nem karbantartási szakembereknek…

Az évek során a nem karbantartók, a „kívülállók” számtalan igényt támasztottak a karbantartás felé. Ezek tipikusan a költségcsökkentésre vonatkoztak, illetve néha kissé pozitívabban fogalmaztak, és költséghatékonyságnak nevezték.

Manapság a karbantartási szakembereknek biztosra kell menniük abban, hogy minden kívülálló megértse: minden egyes, a karbantartásra költött euró egy eurónál nagyobb értékben járul hozzá a cég profitjához.

A hét terület, ahol a karbantartás besegít

Alapvetően hét fő területen segít a karbantartás a cégnek.

1.  Rendelkezésreállás

A karbantartásnak biztosítania kell, hogy a termelőberendezések használatra készek legyenek és képesek legyenek ellátni specifikus funkciójukat a megfelelő időintervallumban. (Ez azt is jelenti, hogy a termelésben nincs sebességvesztésből vagy minőségi problémából adódó veszteség a berendezés műszaki hibája miatt. Ez az OEE karbantartástól függő része. )

A rendelkezésreállás lehetővé teszi, hogy a cég legyártsa és eladja a várt termékmennyiséget, és így elérje az elvárt profitot.

Itt ki lehetne számolni, hogy a rendelkezésreállás 1 %-os csökkenése mennyi profitveszteséget jelent. Ezzel a karbantartásnak lehetősége nyílna, hogy megmagyarázzák, mire költik a karbantartásra kapott pénzt.

2. Biztonság

A karbantartás segítségével biztosítani lehet azt, hogy a termelőberendezéseken vagy a biztonsági berendezéseken nem keletkezik emberi sérülést okozó hiba.

A biztonsági intézkedéseknek köszönhetően remélhetőleg nem szenvednek balesetet a cég munkatársai. Egy sérülést, balesetet gazdasági értelemben értelmezni nem könnyű. De egy baleset mindig rossz fényt vet a vállalat munkavédelmi ügyeire, illetve a cég imázsára.

1. ábra: A karbantartási tevékenységek és eredményei

3. Környezetvédelem

A karbantartás segít annak biztosításában, hogy a termelőberendezéseken vagy a biztonsági berendezéseken ne keletkezzék környezeti kárral járó hiba.

A környezetvédelmi intézkedések eredménye remélhetőleg az, hogy semmiféle környezeti kár nem keletkezik. A kártól függően a kár pénzügyi értéke a relatív kevéstől az akár többmillió eurósig is terjedhet. Ráadásul a cég imázsára is hatással van.

4. Egészség, munkavédelem

A karbantartás segít annak biztosításában, hogy a karbantartókkal nem történjék semmiféle baleset.

A humán biztonságra irányuló fáradozások eredményeképpen remélhetőleg semmiféle incidens vagy baleset nem éri a karbantartásban dolgozókat. Fontos mindenkivel megértetni a veszélyeket, rizikókat, amelyek speciálisan a javító karbantartási tevékenységekből adódhatnak. Az ezen veszélyeket csökkentő intézkedésekre fordított kiadásoknak természetesen költséghatékonynak kell lenniük. De ez megint egy olyan kérdés, ahol nem egyszerű megállapítani egy baleset forintosított értékét. Továbbá bármiféle baleset a cég rossz reputációját okozza, és hatással van a cég imázsára.

5. Eszközmegóvás

A karbantartás segít annak biztosításában, hogy a termelőberendezések értéke műszaki okok miatt ne károsodjék jobban, mint az adott berendezés normál károsodási mértéke.

Az eszközmegóvás megmutatja, hogy mennyire sikeresen dolgozott a karbantartás annak érdekében, hogy az elmúlt időszakban ne csökkenjen a termelőberendezések értéke, és mennyire sikerült a lehetséges legmagasabb szinten megőrizni az értékét. E pontnál lehetne egy becslést készíteni arra vonatkozólag, hogy mennyire csökkent volna a berendezések értéke a megfelelő karbantartási beavatkozások és a ráfordított pénzösszeg nélkül.

6. Költséghatékonyság

A költséghatékonyságot a korábbi „az eredmény költsége” kifejezés helyett fejezzük ki inkább úgy, hogy „a karbantartási funkció elért eredményei”.

A költséghatékonyság terminológia haszna az, hogy lehetővé teszi a karbantartási funkciónak, hogy megmutassa hatékonyságát a karbantartásra elköltött pénz felhasználásában. Itt az elért eredményeket kell összehasonlítani a ráfordított pénzösszeggel.

Ha megnézzük a fentebb említett rendelkezésreállás eredményeit, ki tudjuk számítani az eredmény pénzügyi értékét. Ugyanezt megtehetjük az eszközmegóvás által elért eredményekkel. De nem minden eredményt ilyen könnyű pontosan számszerűsíteni. A cég vezetőinek kell összeülniük és egy megbeszélés keretében meghatározni a cég megítélésére, balesetekre, munkavédelmi, környezetvédelmi és egészséget érintő esetekre vonatkozó értékeket.

2. ábra: A jobb költséghatékonyság és eredményei

A karbantartók igazándiból sokkal jobban járnának, ha a költséghatékonyság kifejezést a karbantartási befektetés megtérülése – KBM – kifejezésre változtathatnánk. Ezzel a költség szó a sokkal pozitívabb csengésű befektetésre módosulna.

3. ábra: Az üzletorientált eredmények

7. Termelékenység 

A termelékenységet a korábbi „az eredmény eléréséhez felhasznált források” kifejezés helyett fejezzük ki inkább úgy, hogy „a karbantartási funkció elért eredményei”.

A termelékenység terminológia bevezetésének haszna az, hogy lehetővé teszi a karbantartási funkciónak, hogy megmutassa termelékenységét. Erre korábban senki sem gondolt a karbantartással kapcsolatban! Itt az elért eredményeket össze kell hasonlítani a felhasznált forrásokkal.

A termelékenység eredményét könnyebb mérni, mint a rendelkezésreállásét. De a karbantartás többi pozitív hatásainak eredményeit is össze lehet hasonlítani a felhasznált erőforrásokkal.

4. ábra: A jobb termelékenység eredményei

Kommunikációs problémák

A cég számára elsődleges prioritást élvez a termelendő profit, illetve az, hogy a vállalatok közti versenyhelyzetben az élre kerüljön. Normális esetben a költséghatékonyság fontos eszköz a profit elérésében.

Sajnos eléggé általános, hogy a költségcsökkentésre való törekvés folytán a karbantartási büdzsét is sokszor csökkentik. Mi, karbantartók nagyon jól tudjuk, hogy az ilyen költségcsökkentések általában komoly problémákhoz vezetnek a termelőberendezések jövőbeni rendelkezésreállását illetően.

5. ábra: Kommunikációs problémák az ügyvezető igazgató és a karbantartási vezető között

A karbantartóknak mind a mai napig nagy gondot jelent, hogy nem tudják megértetni a vezetőkkel, hogy milyen következményekkel jár a karbantartási büdzsé lefaragása. Ennek fő oka az, hogy a karbantartók és a nem karbantartók eltérő nyelvet beszélnek: a karbantartók műszaki nyelven, míg a többiek pénzügyi nyelven. Remélem, a fent leírtak némi segítséget nyújtanak abban, hogy miképpen lehet megmagyarázni a karbantartásnak köszönhető pozitív eredményeket.

Normál esetben a nem karbantartók, különösen a termelők nagyon sok elvárást támasztanak a karbantartással szemben. Normál esetben a karbantartásnak meg is van a lehetősége, hogy az elvárásoknak megfelelő eredményeket nyújtsa. De sajnos az ilyen karbantartási teljesítmények költségét a többiek már nem tartják elfogadhatónak.

Éppen ezért igen fontos, hogy készítsünk egy írásos megegyezést a karbantartás és termelés között, és írjuk alá. Ebben a megegyezésben a két fél leszögezi, hogy teljesen megértette azt, hogy mit lehet elérni egy elfogadható áron. Ez a megértés jó példa arra, hogy miként lehet a gyakorlatban jó kommunikációt kialakítani, ahol mindkét fél jól megérti egymást.

6. ábra Fontos az írásos megegyezés, hogy megkönnyítsük a kommunikációt

A KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

Manapság egyre több iparvállalat felismeri, mennyire fontos az, hogy a cég minden funkciója csapatként dolgozzék együtt. Ez különösen hangsúlyos a fizikai eszközökkel kapcsolatos feladatok esetén. 

Az eszközmenedzsment erre a célra használatos. 

7. ábra Az eszközmenedzsment általános definíciója

Ez röviden szólva azt jelenti, hogy biztosnak kell lennünk abban, hogy egyrészt (a) a termelésre használt eszközök pontosan a megfelelő célra lettek készítve; (b) a termelés a megfelelő módon használja az eszközöket és (c) a megfelelő karbantartást hajtják végre azon cél érdekében, hogy az eszközök készek legyenek a termelésre, amikor szükséges.

Természetesen a megfelelő logisztikai támogatásra is szükség van.

Az eszközmenedzsment filozófia bevezetésével a karbantartás pozitív eredményei mindjárt sokkal nyilvánvalóbbá válnak. Az eszközmenedzsment tehát olyan segítő eszköz, amely a jó karbantartási eredményeket támogatja és a cégen belüli jobb kommunikációt.

A MAGYARÁZAT

Amikor az ügyvezető igazgató arra kér, hogy magyarázzuk el a karbantartás által elért összes eredményt, sokféle módon válaszolhatunk. Itt csak egy lehetséges példát mutatok be:

8.ábra Egy lehetséges válasz

A fenti válasz az alábbi részleteken alapul, melyeket természetesen bele kell foglalni a mondókánkba:

  1. Műszaki diagnosztikai eszközökbe való 40 ezer eurós befektetés eredményeképpen 3%-kal növelni tudtuk a rendelkezésreállást, ami 450 ezer eurós eladási növekedést eredményezett a cégnél. Ugyanakkor a termelőberendezésen 20%-kal csökkentettük a sebességveszteségeket, ami a cégnek 20 ezer eurót ér, a minőségi veszteséget pedig 40%-kal, ami 10 ezer euró megtakarítást jelent.
  2. A munkavédelmi céllal felszerelt berendezéselemeknek köszönhetően nem következett be emberi sérülés. Öt olyan kezdődő hibát vettünk észre ezen installációkban, amelyeket kijavítottunk még a nagyobb hiba bekövetkezése előtt.
  3. Mivel megelőztük, ezért nem következett be környezetvédelmi kár. Két kis hibát találtunk, amelyeket még a nagyobb hiba bekövetkezése előtt kijavítottunk.
  4. A karbantartókat ért kisebb-nagyobb balesetek száma 40 %-kal csökkent, idén mindössze 12 ilyen incidens történt.
  5. A termelőeszközökön nem történt a normálistól eltérő állapotromlás a 10 ezer eurós megelőzést tanító képzésnek köszönhetően.
  6. Az összes fenti eredményt a tavalyi költségszinten értük el. Az említett befektetések az összköltségben is szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy jobb költséghatékonyságot értünk el.
  7. A fenti eredményeket idén 5 emberévnyivel kevesebb idő felhasználásával értük el, mint tavaly. Ez azt bizonyítja, hogy a karbantartás idén termelékenyebb volt.

A karbantartás végső kihívása

Bár a trend azt mutatja, hogy az iparvállalatok egyre jobban átérzik a karbantartás jelentőségét, mégis sok tennivalónk van annak érdekében, hogy mindenki pontosan megértse, mire is szolgál valójában a karbantartás, és hogy milyen pozitív hatással van a karbantartás munkabiztonságra, környezetvédelmre, a profitra, versenyképességére, a vállalat imázsára, és még sorolhatnánk.

9. ábra A karbantartás kihívásai

Ha karbantartás teljesen elfogadottá, elismertté válik, sokak szorulnak képzésre.

Sok vita folyt már arról, hogy hová jutottak el a karbantartók a karbantartás lényegének megmagyarázásában.

A következő képen egy svédországi vita eredményei láthatók. Vajon más országokban is hasonló a helyzet?

10. ábra A becsült helyzet Svédországban

Konklúziók

Nyilvánvaló, hogy a karbantartóknak ki kell mondaniuk, milyen fontos és komoly munkát végeznek a karbantartásban.

Szintén nyilvánvaló, hogy abban, amit elmondanak, benne kell lennie annak, hogy miként járult hozzá a karbantartás a profithoz, a versenyképességhez, a cég megítéléséhez és imázsához.

A karbantartás hatékonyságának megmagyarázásban minél inkább a pénzügyi nyelvet kell használni.

Néhány jelentős előrelépés már történt annak érdekében, hogy megértsük, mire is való a karbantartás, de MÉG SOK TENNIVALÓNK VAN!

Sok szerencsét! Az ICG Stádium Kft. főbb tevékenységei:

2021. ICG Stádium Kft.

Impresszum

about.me/aastadium